Pomoč in tel. naročila
02 62 00 230
Vaša košarica Je trenutno prazna

Nagradne igre v teku:

 

 

/

 

 

 

Pretekle nagradne igre in nagrajenci:

-

Pravila nagradnih iger

1. Uvodne določbe

Organizator nagradne igre je podjetje »Klepet ob kavi d.o.o.« Ulica Gradnikove brigade 8

1000 Ljubljana, ID za DDV: 20822863 (v nadaljevanju organizator).

Udeleženec v žrebu nagradne igre je polnoletna fizična oseba, ki izpolnjuje pogoje iz 2. člena teh pravil.

Izžrebanec je udeleženec nagradne igre, ki:

 • izpolnjuje pogoje za sodelovanje v nagradni igri;
 • je sprejel pogoje za sodelovanje v nagradni igri;
 • je bil izžreban za nagrado v skladu s temi pravili.

Nagrajenec je izžrebanec, ki nagrado dejansko prejme oziroma prevzame, potem ko je ob prevzemu nagrade predložil organizatorju listine, navedene v nadaljnjih členih teh pravil.

2. Pogoji sodelovanja

V nagradni igri lahko sodelujejo vse polnoletne fizične osebe ter mladoletniki z dopolnjenim 15. letom starosti s stalnim bivališčem v Republiki Sloveniji, ki sprejemajo ta pravila sodelovanja. Osebe, mlajše od 15 let, lahko sodelujejo samo s privoljenjem staršev ali zakonitih skrbnikov

3. Kako sodelovati v nagradni igri

Način sodelovanja je povedan v živo in v ponovitvi oddaje Klepet ob kavi ali preko naše Facebook strani Gaja akademija.

Za sodelovanje nakup ni potreben.

Trajanje nagradne igre je povedano v oddaji ali napisano v objavi.

4. Žrebanje nagrad

Žrebanje bo torej potekalo elektronsko v prostorih TV3 Medias, Šmartinska cesta 152, 1000 Ljubljana. Žrebanje se opravi po zaključku nagradne igre

O žrebanju se vodi spletni zapisnik, ki vsebuje podatke o:

 • datumu žrebanja;
 • izžrebancu in vrsti nagrade, ki mu pripada;

Ime in priimek nagrajenca bo objavljeno na naši spletni strani www.klepetobkavi.si
Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da nagrade ne podeli, če se ugotovi, da izžrebana oseba (a) ne izpolnjuje pogojev, določenih s temi pravili (b) ne spoštuje teh pravil (c) je bila izžrebana v nasprotju s temi pravili (č) ni podala svojih resničnih osebnih podatkov.

Rezultati nagradnega žrebanja so dokončni. Pritožba ni mogoča.

5. Nagradni sklad

Med udeleženci nagradne igre bo organizator izžrebal nagrado, ki je določena v objavi na Facebook strani.

Denarno izplačilo nagrade ni mogoče, nagrade niso prenosljive na tretjo osebo, prav tako ni možna zamenjava nagrad.

6. Obvestilo in dostava nagrad

Izžrebanec bo o prejetju in načinu prevzema nagrade obveščen na enega izmed sledečih načinov:

 • objava statusa na naši FB strani, v katerem zapišemo vse nagrajence
 • jih označimo v komentarju pod objavo z zvezi z nagradno igro
 • jim pošljemo email z obvestilom (če so ga ob sodelovanju v nagradni igri oddali)
 • jih napišemo na svojo spletno stran in na Facebooku objavimo povezavo do seznama nagrajencev

Pogoj za prejem nagrade je, da izžrebanec organizatorju v 15 dneh po prejemu obvestila, v vsakem primeru pa pred izročitvijo nagrade, pošlje po elektronski pošti naslednje osebne podatke: ime, priimek, naslov stalnega oz. začasnega prebivališča, davčna številka in davčna izpostava. Osebe, mlajše od 18 let ter osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, so dolžne predložiti tudi pisno odobritev zakonitega zastopnika oz. zastopnika, ki je starejši od 18 let. 

Elektronsko obvestilo o tem, da je bil udeleženec izžreban, s pozivom, kaj mora organizatorju nagradne igre predložiti, bo organizator poslal izžrebancu na elektronski naslov oz. po navadni pošti na naslov, ki ga je podal. V primeru, da izžrebanec pravočasno ne posreduje točnih in pravilnih zahtevanih podatkov, izgubi pravico do nagrade, organizator pa je prost svoje obveznosti glede izročitve nagrad takim izžrebancem. Nagrade se torej v takem primeru ne podeli.

Podelitev nagrad se lahko organizira kot javni dogodek. S sodelovanjem v tej nagradni igri udeleženec dovoljuje, da se v primeru, da je izžreban, lahko njegovo ime, naslov in fotografija brezplačno objavijo in uporabijo v avdio, foto in video materialu organizatorja. Osebe, ki jim je bila delno ali v celoti odvzeta poslovna sposobnost, lahko nagrado prejmejo le na podlagi pisne odobritve zakonitega zastopnika. Pisna odobritev je lahko podana po tem, ko izžrebanec prejme obvestilo o nagradi, priloženo pa ji mora biti tudi dokazilo, da jo podaja upravičena oseba. Ob prevzemu nagrade, poslane po pošti oz. ob osebnem prevzemu, se je izžrebanec dolžan izkazati v skladu s predpisi, ki veljajo za prevzem priporočenih poštnih pošiljk oz. z veljavnim osebnim dokumentom

7. Davki in akontacija dohodnine

Plačilo vseh davkov od nagrad (vključno z DDV-jem) je odgovornost organizatorja.
Organizator bo dobitnikom nagrad poslal potrdilo v skladu z zakonom o dohodnini in pravilnikom o dostavi podatkov za odmero dohodnine. Organizator je dolžan prijaviti vrednost nagrade Davčni upravi za potrebe odmere dohodnine nagrajenca in odvesti akontacijo dohodnine. Pred prevzemom nagrade je izžrebanec dolžan izpolniti izjavo o prevzemu nagrade in posredovati davčno številko. Organizator ni odgovoren za davke, ki se lahko pojavijo v povezavi s kakšnimi drugimi nagradami.
V kolikor izžrebanec nagrade ne prevzame v roku 3 mesecev od žrebanja ali ne izpolni vseh obveznosti, navedenih v tem členu, se šteje, da izžrebanec nagrade ne želi sprejeti ter je tako organizator v razmerju do izžrebanca prost vseh obveznosti po tej nagradni igri in pridobi pravico z nagrado razpolagati v kakršenkoli drug namen.

8. Odgovornost

Organizator ne nosi nobene odgovornosti, niti ne sodeluje vsporih okrog lastništva izžrebane nagrade. Vsi spori povezani s pravicami v zvezi z lastništvom izžrebane nagrade ne bodo imeli nobenega vpliva na pravilo, da organizator dodeli nagrado tisti osebi, ki je sodelovala v nagradni igri.
Če se nagrajenec nagradi odpove ali organizator iz razlogov, določenih v teh pravilih, nagrade ne podeli, organizator ni dolžan izžrebati novega nagrajenca oziroma podeliti nagrade drugemu udeležencu nagradne igre.
Facebook na noben način ni sponzor nagradne igre, v njej ne sodeluje in je ne prireja.

9. Uporaba osebnih podatkov in preklic sodelovanja

Seznam sodelujočih hrani organizator. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženec nagradne igre dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov, skladno z Zakonom o varstvu osebnih podatkov(ZVOP-1, Ur. I. RS, št. 86/2004, 67/2007).

S podanim soglasjem udeleženec nagradne igre dovoljuje »Klepet pri kavi«, da kot upravljalec zbirke obdeluje zbrane osebne podatke za namene nagradne igre, za statistično obdelavo podatkov, raziskave trga, ter za pošiljanje različnega promocijskega gradiva. Za namene obveščanja posameznik dovoljuje uporabo različnih komunikacijskih kanalov, kot npr.: telefon, osebna pošta, elektronska pošta in drugo. Navedene podatke lahko organizator obdeluje za lastne potrebe do preklica privolitve oz. do časa, ko podatki več ne bodo služili svojemu namenu. V času upravljanja osebnih podatkov ima posameznik možnost vpogleda in ažuriranja podatkov v bazi podatkov.

Organizator nagradne igre vse osebne podatke varuje v skladu spredpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni.
Sodelujoči lahko kadarkoli zahteva odstranitev (preklic)registracije in sodelovanja v nagradni igri.

10. Pravila nagradne igre

Pravila nagradne igre so na ogled in na razpolago na spletni strani »klepet ob kavi« med zapiski z naslovom “Pravila nagradne igre»

Sodelujoči v nagradni igri so s pravili seznanjeni in sezavezujejo, da se bodo ravnali v skladu s pravili nagradne igre. V primeru kakršnega koli spora ali nejasnosti štejejo ta pravila za primarna v odnosu do vseh morebitnih drugih objav, bodisi v tiskani, elektronski ali kateri koli drugi obliki.

11. Hramba dokumentacije

Dokumentacijo v zvezi z nagradno igro hrani organizator, in sicer:

 • dokumentacija v zvezi z organizacijo in izvedbo nagradne igre, kakor tudi ta pravila, se hrani v prostorih organizatorja nagradne igre tri (3) leta.
 • dokumentacija v zvezi z nagrajenci (obvestila o osebnih podatkih, davčna dokumentacija) se hrani v skladu z veljavnimi davčnimi in računovodskimi predpisi.

Po preteku zgoraj navedenih rokov organizator nagradne igre dokumentacijo uniči v skladu s svojimi internimi akti.

V Ljubljani, december 2016
Klepet ob kavi d.o.o.

Obvestilo o uporabi spletnih piškotkov

Za namen zagotavljanja boljše funkcionalnosti, uporabniške izkušnje, varnosti, nemotenega delovanja ter štetja uporabnikov na spletnem mestu uporabljamo spletne piškotke.

Nujni piškotki so potrebni za optimalno delovanje spletne strani, ostali piškotki pa se uporabljajo za prilagoditev vsebin in oglasov ter analizo obiskanosti spletne strani.

Za več informacij si preberite pojasnilo o spletnih piškotkih, kjer lahko vedno zavrnete posamezne spletne piškotke.